Využijte extra zvýhodněnou cenu doručení do Balíkovny za 10 Kč během října

O knize

Fotografie nového milénia

Od technických mutací k poetice autorské tvorby

 

Publikaci věnovanou létům 2005–2020 jsem sestavil a spoluvydal jako poděkování a poctu pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského, QEP, předního českého fotografa, pedagoga, teoretika a kurátora, se kterým jsem měl tu čest více než 15 let pedagogicky i profesně úzce spolupracovat.
Tvořili jsme s výjimečnými mladými lidmi a pracovali na výjimečných projektech plných nevšedních výzev. Věřím, že některé z nich zaslouží pozornost a rekapitulaci.

Fotografie nového milénia by nevznikla bez odborné i přátelské pomoci MgA. Jakuba Konupky, redaktora a grafického designera této knihy.

Děkuji všem studentům a absolventům za to, že šli kus cesty s námi.

 

Marian Beneš, Ph.D., MQEP
editor

 

 

⭐️ Ocenění

European Photo Book Award: BEST PUBLISHER 2022

 

Za tuto výjimečnou publikaci převzal Marian Beneš 1. května 2022 v Římě jednu z hlavních cen v prestižní evropské soutěži FEP – European Photo Book Award: BEST PUBLISHER 2022.

 

 

 

Jak kniha vznikala

 

 

  

 

 

Vážený diváku, vážený čtenáři.

Oslovení „diváku“ je u fotografické publikace určitě na místě, nicméně oslovení „čtenáři“ je také správné, protože si myslíme, že teoretické statě a explikace ke koncepčnímu přístupu k fotografii neodmyslitelně patří.

Publikace Fotografie nového milénia — Od technických mutací k poetice autorské tvorby shrnuje na 456 stranách jednu vývojovou etapu, kterou fotografie prošla — a pátrá po východiscích pro současné přístupy, jejichž zárodky vznikaly právě na přelomu a v první dekádě nového tisíciletí.

Na mysli máme zejména dynamickou aktivaci digitálních procesů ve fotografii i jejich živelný rozvoj v novém miléniu. S tím těsně souvisejí rozsáhlé možnosti postprodukčních manipulací, ale pro fotografy také náhlá potřeba bezpodmínečně ovládat přísné zákony světa digitálních obrazových dat.

Na cestě pozoruhodných snímacích a editačních procesů úsvitu digitálního věku jsme byli v pravém slova smyslu pionýry, tedy průkopníky, a to jednoduše proto, že jsme se dobře připraveni vyskytli v pravý čas na pravém místě. Současným možnostem jsme šli vstříc s nadšením užaslého dítěte. Čerstvě osvojené postupy jsme obratem sdíleli s našimi studenty, kteří byli od počátku nablízku, následně jsme toto „univerzum nového obrazu“ metodologicky zapracovali do výukových osnov.

Pulzující události, vztažené kontexty, historické souvislosti a okolnosti naší tvorby, ať už v režii pedagogů, nebo studentů jsou v publikaci předměty textových rozborů, přirozeně bohatě doprovozených fotografickým obrazem.

Součástí knihy jsou vybrané teoreticko-filozofické statě o myšlení obrazem prof. Miroslava Vojtěchovského, které přesahují do historie fotografie a výtvarného umění vůbec. Představují zatím nejucelenější soubor publikovaných textů tohoto významného autora a nestora české výtvarné a vysokoškolské scény.

Nedílnou součástí publikace jsou ukázky z našeho pohledu nejpřínosnějších prací mladých autorů (Petr Bača, Adéla Bachtíková, Jakub Cabalka, Helena Dufková, Lucie Hyšková, Olga Alia Krulišová, Marek Štim, Filip Švácha, Martin Vočadlo, mezi jinými).

Uveřejněné texty dokazují, že každá obrazotvorná práce je především souborem myšlenkových úvah, na které autor hledá odpovědi skrze média vizuální komunikace. Aktuální, profesně-tvůrčí pohyby jsou na teoretické úrovni prezentované statěmi dalších mladých talentů, úspěšných absolventů ateliéru: mj. Jany Bauerové, Marty Do Palasové, Jana Hřebíčka, Evy Rodrigues Kubíčkové, Ivety Kulhavé, Radka Timofteje, Jakuba Vlčka nebo našich pedagogických kolegů Jiřího Dvořáka a Štěpánky Pasekové. Ti všichni a mnozí další jsou stoupenci po generace předávaného odkazu plného víry, že vyjadřování prostřednictvím nejen fotografie, ale všech prostředků vizuální komunikace by mělo být autorsky kultivované, společensky užitečné a mělo by vycházet z tvůrčího přesvědčení.

Jakkoli se nám nemohlo podařit podchytit všechny zdroje a vlivy, které na nás prostředí fotografie za posledních více než patnáct let mělo a na které jsme se při vlastní profesní činnosti a zejména v rámci života ateliérů snažili s našimi studenty autorsky reagovat, je naším cílem vás, vážený diváku, a vás, vážený čtenáři, inspirovat, potěšit, pobavit anebo třeba i něco nepatrně přiučit, ale hlavně povzbudit k podmanivé obrazové tvorbě.

—MB—

 

FOTOGRAFIE NOVÉHO MILÉNIA
Od technických mutací k poetice autorské tvorby

Pocta pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského

 

Marian Beneš (ed.)
Miroslav Vojtěchovský a kolektiv

 

odpovědný redaktor: Jakub Konupka
odborná recenze: doc. MgA. Jaroslav Prokop, doc. Mgr. Václav Podestát
jazyková korektura: Daniel Kubec
redakční úprava a technické korektury: Klára Mrkusová
překlad anglického shrnutí: Lenka Kotrbáčková
předtisková příprava fotografií: Marian Beneš
grafická úprava a sazba: Jakub Konupka
poděkování: autorům fotografií a textů, Janu Kaiserovi a společnosti Fomei,
   Ivetě Kulhavé, Sofii Sovákové a Jesice Štantejské

tisk: Indigoprint, s.r.o., vydání první

 

Knihu vydal Marian Beneš a FUD UJEP
v září 2021 v nákladu 500 ks


ISBN 978-80-7561-301-1

 

 

 Prohlédnout knihu si můžete zde ➤ 

 

 

 

Zpět do obchodu